Business Analyst – Power BI


  • Analyseren van bedrijfsgegevens om trends, patronen en inzichten te identificeren;
  • ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van Power BI-rapporten en dashboards;
  • proactief opsporen van afwijkingen en het bieden van aanbevelingen voor verbetering;
  • samenwerken met andere teams om bedrijfsgegevens te verzamelen en te interpreteren;
  • presenteren van bevindingen en aanbevelingen aan het managementteam.