Business Manager


Je ondersteunt het MT (en andere teams) met verschillende taken, verantwoordelijkheden en activiteiten. De taken en activiteiten zijn operationeel, tactisch en strategisch van aard.