Senior CDD-analist


Als Senior CDD-analist speel je een cruciale rol in het uitvoeren van complexe due diligence-onderzoeken en het beoordelen van klantdossiers om mogelijke risico’s te identificeren en te beheren. Je bent verantwoordelijk voor het coachen en begeleiden van junior en medior analisten, en je zorgt ervoor dat de hoogste normen van kwaliteit en nauwkeurigheid worden gehandhaafd. Je werkt nauw samen met interne teams en klanten om ervoor te zorgen dat alle vereiste informatie correct wordt verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd. Je taken kunnen onder andere omvatten:

 • Uitvoeren van complexe CDD-onderzoeken en risicoanalyses op nieuwe en bestaande klanten.

 • Identificeren van mogelijke risico’s, ongebruikelijke transacties en verdachte activiteiten op basis van diepgaande analyse.

 • Coachen en begeleiden van junior en medior analisten, en fungeren als een kennisbron en mentor.

 • Verzamelen, beoordelen en interpreteren van klantinformatie, inclusief identiteitsbewijzen, bedrijfsstructuren, transacties en risicoprofielen.

 • Rapporteren van bevindingen en aanbevelingen aan interne teams en klanten op een heldere en beknopte manier.

 • Bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van interne CDD-processen, tools en procedures.

 • Blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en zorgen voor naleving van richtlijnen.

CDD-analist (alle niveaus)


Bij Kayak, voorheen Interim Valley, geloven we in de kracht van persoonlijke ontwikkeling. Sinds 2012 detacheren wij professionals bij vooraanstaande bedrijven en helpen wij hen verder te groeien door middel van het unieke Live your potential-programma. Bij Kayak streven wij ernaar om iedereen die met Kayak werkt – of het nu bij ons, met ons of namens ons is – te helpen het beste uit zichzelf te halen. Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, toewijding en expertise op de gebieden Risk, Compliance, Healthcare en Data. Op dit moment zoeken we CDD-analisten (junior, medior, senior) voor meerdere opdrachtgevers. 

Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige due diligence-onderzoeken en het analyseren van klantdossiers om mogelijke risico’s te identificeren en te beoordelen. Je werkt nauw samen met interne teams en klanten om ervoor te zorgen dat alle vereiste informatie correct wordt verzameld en geanalyseerd. Afhankelijk van je ervaringsniveau (junior, medior, senior) kunnen je verantwoordelijkheden verschillen, maar kunnen omvatten:

 • Uitvoeren van CDD-onderzoeken en risicoanalyses op nieuwe en bestaande klanten.
 • Verzamelen en beoordelen van klantinformatie, waaronder identiteitsbewijzen, bedrijfsstructuren, transacties en risicoprofielen.
 • Identificeren van mogelijke risico’s, ongebruikelijke transacties en verdachte activiteiten.
 • Analyseren van complexe situaties en het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van beschikbare gegevens.
 • Rapporteren van bevindingen en aanbevelingen aan interne teams en klanten.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van interne CDD-processen en -procedures.
 • Op de hoogte blijven van relevante wet- en regelgeving en zorgen voor naleving van richtlijnen.
 • Coachen en begeleiden van junior en medior analisten.

Junior KYC-analist


Als Junior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van KYC-onderzoeken en het analyseren van klantdossiers om te voldoen aan de wettelijke vereisten en interne procedures. Je werkt samen met medior/senior analisten en compliance officers om ervoor te zorgen dat klanten voldoen aan de wet- en regelgeving en risico’s worden voorkomen. Jouw taken en verantwoordelijkheden omvatten:

 • Uitvoeren van due diligence-onderzoeken en KYC-analyses op nieuwe en bestaande klanten.

 • Verzamelen en analyseren van relevante documentatie en informatie, zoals identiteitsbewijzen, bedrijfsstructuren, zakelijke transacties, bron van vermogen en risicoprofielen.

 • Identificeren van mogelijke risico’s, ongebruikelijke transacties en verdachte activiteiten.

 • Beoordelen van klantprofielen en vaststellen of deze overeenkomen met het vastgestelde risicoprofiel.

 • Rapporteren van bevindingen en aanbevelingen aan de senior analisten en compliance officers.

 • Bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van interne KYC-processen en -procedures.

 • Op de hoogte blijven van relevante wet- en regelgeving en zorgen voor naleving van interne en externe richtlijnen.

ZZP Senior CDD-analist Complexe Structuren


Onze opdrachtgever is een toonaangevende financiële instelling, gevestigd in Amsterdam. In samenwerking met de één van de ‘Big 4’ wordt er momenteel een groot herstelproject uitgevoerd en zij maken daarom graag gebruik van de kennis en kunde van een ervaren CDD expert. De nadruk van de functie ligt met name op:

 • Analyse van zeer complexe CDD files (grootzakelijk internationale structuren):
 • documentatie op CDD en het verbeteren van de Risk appetite;
 • SIRA ondersteuning;
 • monitoren van de Key controls.

Medior CDD-analist


Onze opdrachtgever is een toonaangevende organisatie binnen de bancaire sector. Je komt terecht in een dynamisch werkveld met gedreven experts, leidinggevenden en coaches. De CDD afdelingen staan als een huis en jij krijgt de ruimte om je volop te kunnen ontwikkelen. Als standplaats kun je kiezen uit plaatsen gelegen in de regio van Noord- en Zuid- Holland, Gelderland, Overijssel, Groningen en Noord- Brabant.  

Als Medior CDD-analist kom je, afhankelijk van je ervaring, op één van de afdelingen terecht binnen het CDD team. Dit kan de afdeling particulieren, zakelijk of grootzakelijk zijn. Binnen de CDD teams is er ook nog eens sprake van een verdeling op specialisatie. Denk hierbij aan subteams zoals vastgoed, private equity, overheidsinstellingen of PEP’s. 

 

Junior KYC Consultant Fintech


What will your role entail?

As part of this exciting opportunity, you will primarily support the Customer Due Diligence team by reviewing a significant number of client accounts on a daily basis. It is crucial to maintain a deep understanding of our clients’ activities and ensure compliance with relevant rules and regulations. You will handle substantial workloads, so we are seeking individuals with an operational mindset, exceptional communication skills, and sharp critical thinking abilities.

Your main responsibilities will revolve around managing client reports, analyzing available information, and assisting with the investigation of suspicious behavior using various databases and systems. This role operates in a fast-paced and dynamic environment, where you will also handle ad-hoc requests. Being proficient with the company’s technology and systems is essential, particularly as a newcomer, as it will accelerate your learning curve and adaptability.

CDD-analist publieke sector


Je gaat je in deze rol onder meer bezighouden met samenwerkingsverbanden met een maatschappelijk karakter in een Wholesale markt.  Denk hierbij aan overheden, private equity investeerders, special purpose vehicles en projecten. Het leuke van deze rol is ook het unieke karakter van de bank. De kwaliteit van de dossiers staat voorop, dit betekent dat jouw leercurve als analist erg groot is.

Je komt te werken in één van de multifunctionele klantteams. Als CDD specialist word je geacht zelfstandig reviews te verzorgen en het werk van collega’s tegen te lezen. Binnen het team worden periodieke reviews, event driven reviews en clientacceptaties verzorgd. 

Hoofdlijnen:

 • 36 uur per week;
 • hybride werken (2 dagen kantoor, 2 dagen thuis);
 • startdatum in overleg.

Senior CDD Analyst Wholesale Banking


For one of our clients within the financial sector I am currently searching for someone who has extensive knowledge of CDD and AML. In the position of Senior CDD Analyst you will coordinate Commercial Client Onboardings, PR’s and EDR’s. 

Your key responsibilities will include: 

 • Implementation and monitoring of KYC and Client Due Diligence processes.
 • Defining research (problem and method), conducting research (data collection, analysis) and presenting the results of the research (conclusion and argumentation).
 • Liaise with internal stakeholders, knowing your professional environment, knowing the client’s situation and identifying and discussing developments and needs around service delivery.
 • A proactive participation in your team and projects. Together with your team you are responsible for the results of the team.

Werkstudent: Junior Analist


Je bent verantwoordelijk voor het invoeren en verwerken van gegevens en draagt daarmee bij aan een betere naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van CDD.

Herken jij jezelf hierin? 
Jij bent sterk in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico inschatting te komen. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Hierin ga je risk-based te werk en kijk je breder dan de specifieke checklists of werkinstructies. Je bent in een multidisciplinair team op zoek naar bredere verbanden en kan patronen en afwijkingen signaleren. 

Voor deze aanvraag geldt Zeist (Centerpoint) primair als standplaats. Echter, geldt het hybride werken binnen Customer Operations en werk je op projectbasis, dit is de norm. Dit houdt in dat je in goede afstemming met je team, een groot deel vanuit huis werkt. 
 

Medior CDD-analist CLCS & Sanctions


Als KYC-analist CLCS & Sanctions lever je een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van de bank door vroegtijdig KYC risico’s in de klantportefeuille te detecteren en deze risico’s steeds beter en sneller te mitigeren. Zo draag jij bij aan een betere en integere wereld! 

De afdeling CLCS & Sanctions verwerkt dossiers van klanten met een complexe organisatiestructuur zoals een grote gelaagdheid, fiscaal agressieve structuren, aanwezigheid van private equity of trust/trustkantoren in de structuur. Daarnaast ga je dossiers behandelen van klanten met een specifieke vergunningplicht vanuit DNB of AFM, grote zakelijk vastgoedstructuren en klanten met transacties of connecties met gemiddeld en hoog risico sanctielanden. Deze functie vraagt diepgaande kennis van deze onderwerpen. Dit leer je onder meer door een interne opleiding en permanente educatie vanuit de bank.