Data Engineer


Als Data Engineer ben je verantwoordelijk voor het onttrekken van ruwe data uit een datawarehouse om deze vervolgens te vertalen naar bruikbare data, ook wel Extract Transform Load (ETL). Middels het schrijven van queries in SQL of Hadoop zoek je naar de juiste data in een datawarehouse. Het doel is om schone en bruikbare data beschikbaar te stellen aan gebruikers. Daarnaast ben je een gesprekspartner voor degene die afhankelijk is van de data.

Je werkt in een multidisciplinair team met Data Analisten en Data Modellers (en evt. andere afdelingen binnen de organisatie). Je draagt zorg over de
beschikbaarheid van de juiste data voor de Data Analisten en Data Scientisten.
 

  • Je ontwikkelt, construeert, test en onderhoudt architecturen als databases en grootschalige verwerkingssystemen;
  • je zorgt ervoor dat de organisatie en je collega’s binnen het Data team beschikken over volledige, betrouwbare en toegankelijke data;
  • je zult aanbevelingen maken ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie van de data;
  • je begrijpt de behoefte aan data, maar bent ook in staat de data toe te lichten aan de gebruikers.