Sustainable Finance Reporting Specialist (ESG)


De Europese Unie heeft in 2022 het ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ aangenomen. Dit houdt in dat bedrijven verplicht worden om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Hierin wordt van de banken verwacht de kar te gaan trekken en zullen ze van al hun klanten vragen te rapporteren over hun impact op het milieu en de maatschappij.

Vanuit het welbekende principe ‘ken je klant’ is het voor de bank noodzakelijk inzicht te hebben over de aanpak van ESG-prestaties van de klant. Aan de hand van benchmarks zal jij als sustainable finance analist de prestaties toetsen en rapporteren. Deze waardevolle informatie is nodig om beslissingen te nemen en risico’s in te schatten met betrekking tot beleggingen en investeringen.