Sustainable Finance Reporting Specialist


De Europese Unie heeft in 2022 het ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ aangenomen. Dit houdt in dat bedrijven verplicht worden om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Hierin wordt van de banken verwacht de kar te gaan trekken en zullen ze van al hun klanten de impact moeten rapporteren aan de toezichthouder vanaf 1 januari 2024.

Als sustainable finance reporting specialist krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen in alle duurzaamheidsaspecten van de bank en krijg je de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er transparante rapportages zijn op het gebied van sustainability. Hierbij kan je denken aan de ESG sustainable finance reporting, gericht op milieu, maatschappij en bestuur. Vanuit het welbekende principe ‘ken je klant’ is het voor de bank noodzakelijk inzicht te hebben over de aanpak van ESG-prestaties van de klant. Aan de hand van benchmarks zal jij als sustainable finance analist de prestaties toetsen en rapporten. Deze waardevolle informatie is nodig om beslissingen te nemen en risico’s in te schatten met betrekking tot beleggingen en investeringen.