Planner Sinai Centrum en Arkin Ouderen


Je bent verantwoordelijk in de functie van planner voor het opstellen, bijhouden en bewaken van de planning van de medewerkers binnen de klinieken van het Sinai centrum (Intensieve Behandelafdeling, Veteranen Intensieve Behandel Unit, Langdurige Zorg Kastelenstraat) en Arkin Ouderen. Uiteraard houd jij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de medewerkers, houd jij de wettelijke vereisten in de gaten en verlies je de CAO-afspraken niet uit het oog. Je ziet het als een uitdaging om de complexe planning iedere maand weer te kunnen publiceren. Je zult dit niet alleen doen, maar samen met de andere collega planner.

Je bent succesvol als planner wanneer:

 • je de managers van de betreffende afdeling meegenomen hebt in de planning en zij tevreden zijn om de planning definitief te kunnen accorderen;
 • je beslissingen durft te nemen binnen de gegeven kaders en je prioriteiten stelt bij conflicterende belangen;
 • je tijdig signalen af geeft en een advies vormt over de knelpunten en vraagstukken ten aanzien van de personeelsplanning.

Planner ZZP – Dienstenpool


Je bent verantwoordelijk in de functie van planner voor het opstellen, bijhouden en bewaken van de planning van de medewerkers binnen de klinieken van De Nieuwe Meer (Mentrum en Jellinek). Uiteraard houd jij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de medewerkers, houd jij de wettelijke vereisten in de gaten en verlies je de CAO-afspraken niet uit het oog. Je ziet het als een uitdaging om de complexe planning iedere maand weer te kunnen publiceren. Je zult dit niet alleen doen, maar samen met de andere collega planner.

Je bent succesvol als planner wanneer:

 • je de managers van de betreffende afdeling meegenomen hebt in de planning en zij tevreden zijn om de planning definitief te kunnen accorderen;
 • je beslissingen durft te nemen binnen de gegeven kaders en je prioriteiten stelt bij conflicterende belangen;
 • je tijdig signalen af geeft en een advies vormt over de knelpunten en vraagstukken ten aanzien van de personeelsplanning.

Planner Zorg & Wonen


Samen met je collega planner en de zorgteams zorg jij voor een passende planning ten behoeve van de continuïteit van de zorg. Hierbij houd je rekening met de bepalingen uit de CAO en de arbeidstijdenwet. Je signaleert kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten in de personele bezetting en adviseert de teamleiders daarover. Je bent aanspreekpunt voor medewerkers bij vragen over de planning en het roostersysteem. Als planner krijg je een belangrijke rol in de werkgroep teamroostering die in januari 2023 is gestart. Het doel is dat de teams zelf invulling gaan geven aan het rooster. Als planner faciliteer je dit proces van zelfroostering.

Centrale planner poliklinieken


Wat maakt jouw dag als Centrale planner Poliklinieken binnen het Ikazia ziekenhuis onderscheidend en extra uitdagend:

 • Het draaien van de Poliklinieken begint bij jou. Je zoekt de balans tussen het aantal benodigde en de beschikbare medewerkers;
 • Jij bent verantwoordelijk voor de personele planning van meerdere roostergroepen, behorend tot het cluster Poliklinieken;
 • Er zijn dagelijks wijzigingen in het rooster nodig. Dit maakt dat de puzzel zelden af is en uitdagend blijft;
 • Ook heb je te maken met verschillende functies en belangen. Aan jou de uitdaging om aan zoveel mogelijk wensen te voldoen;
 • We zijn ons roostersysteem aan het optimaliseren en jij kunt hierin meedenken en mee ontwikkelen;
 • Tot slot starten we met verschillende projecten zoals zelfroosteren, werkplekplanning en capaciteitsplanning.

Planner | Centraal Roosteraar Kliniek


Als centraal planner ben je verantwoordelijk voor de basisroosters van een aantal (poli)klinische afdelingen waar ook in 24-uursdiensten gewerkt wordt. In deze functie ben je samen met 10 directe collega’s verantwoordelijk voor het totale roosterproces, waarbij je continu de belangen van onze organisatie, de afdelingsmanager en natuurlijk de medewerkers behartigt. Zo houd jij je als planner bezig met onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Je werkt aan een efficiënte inzet van onze verpleegkundigen en polikliniekmedewerkers, waarbij optimale benutting van de capaciteiten het uitgangspunt is. Uiteraard rekening houdend met de arbeidstijdenwet, een stabiel rooster, het begrip ‘gezond roosteren’ en natuurlijk de voorkeuren van de medewerkers op de afdelingen
 • Als centraal roosteraar heb je ook een signaleringsfunctie op het gebied van piekmomenten, vakantieaanvragen en onze mogelijkheden met betrekking tot de inzet van flexibel personeel 
 • Je verwerkt administratief onder meer de gewerkte uren en diensten in SP-expert

Een mooie uitdaging voor jou!